పుస్తకం – విజయానికి ఐదుమెట్లు రచయిత – యండమూరివీరేంద్రనాథ్ పబ్లిషర్స్  – నవసాహితిబుక్హౌస్,విజయవాడ పేజీలు – 453 మొదటిముద్రణ – జూన్1995   ‘’నేను నేనుగా నిలబడేందుకు పూర్తి మానసికబలాన్ని ఇచ్చి నాకు ఆప్తమిత్రుడు

Read More