ప్రముఖ కవి చిత్తలూరి సత్యనారాయణ గారి “మనిషి అలికిడిలేక ” కవితా సంపుటిపై నేనువ్రాసిన సమీక్ష. Released on:06-03-2021మనిషి అలికిడి కోసం…. ********************** ప్రముఖ ఉర్దూ కవి మీర్ తఖీమీర్ తన కవిత్వం గురించి

Read More

నాకు నచ్చిన పుస్తకం  పేరు “కోటిన్నొక్కడు”. ఈ పేరు  వింటేనే వింతగా అనిపిస్తుంది. ఏమిటి ఇది, కోటికొక్కడు అంటారు కదా మరి ఈ కోటిన్నొక్కడుఏంటి. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలుసు కోటికొక్కడు అంటే

Read More