మనిషి అలికిడిలేక ” కవితా సంపుటి పై సమీక్ష – N.నరేశ్ చారి

ప్రముఖ కవి చిత్తలూరి సత్యనారాయణ గారి “మనిషి అలికిడిలేక ” కవితా సంపుటిపై నేనువ్రాసిన సమీక్ష. Released on:06-03-2021మనిషి అలికిడి కోసం…. ********************** ప్రముఖ ఉర్దూ కవి మీర్ తఖీమీర్ తన కవిత్వం గురించి […]

కోటిన్నొక్కడు, నాకు నచ్చిన పుస్తకం మీకూ నచ్చుతుంది – కౌశిక్ వీరనాల

నాకు నచ్చిన పుస్తకం  పేరు “కోటిన్నొక్కడు”. ఈ పేరు  వింటేనే వింతగా అనిపిస్తుంది. ఏమిటి ఇది, కోటికొక్కడు అంటారు కదా మరి ఈ కోటిన్నొక్కడుఏంటి. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలుసు కోటికొక్కడు అంటే […]