మనిషి అలికిడిలేక ” కవితా సంపుటి పై సమీక్ష – N.నరేశ్ చారి

ప్రముఖ కవి చిత్తలూరి సత్యనారాయణ గారి “మనిషి అలికిడిలేక ” కవితా సంపుటిపై నేనువ్రాసిన సమీక్ష. Released on:06-03-2021మనిషి అలికిడి కోసం…. ********************** ప్రముఖ ఉర్దూ కవి మీర్ తఖీమీర్ తన కవిత్వం గురించి […]